پادکست تعاون

در این پادکست به آن‌چه جوامع بشری را به سمت همکاری و مشارکت هدایت می‌کند، می‌پردازیم. رویکرد ما تفکر انتقادی به جنبه‌(های) تعاون و همکاری از منظر علوم اجتماعی و فلسفی است. از این‌رو است که تلاش می‌کنیم بدون پیش‌داوری به این موضوعات وارد شویم.
تهیه کنندگی این پادکست را اتحادیه تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت منطقه فارس برعهده دارد.

فصل اول: همگرایی

در این فصل میزبان آقای احمد خاکیان -جامعه شناس- هستیم و به دیدگاه‌های مختلف درباره همگرایی و نقش آن در عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌پردازیم.

احمد خاکیان

مهمان

دکتری جامعه شناسی فرهنگی، پژوهشگر اجتماعی-فرهنگی

آناهیتا حسینی

مجری

حامیان پادکست

اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارمندان دولت منطقه فارس

فهرست