مشارکت در آموزش و پژوهش

مشخصات فردی
سوابق
مشارکت

مدرسین و دغدغه اجتماعی

اتحادیه کمک به رشد و توسعه فردی و اجتماعی اعضای جامعه را وظیفه‌ی خود می‌داند. رویکرد ما به پیشرفت جامعه، تعاون و مشارکت محور است.

چنان‌چه مایل به مشارکت و هم‌کاری در زمینه آموزش و پژوهش ویژه تعاونی‌ها هستید، می‌توانید از طریق فرم زیر درخواست خود را به سادگی اعلام کنید.

پس از پر کردن فرم، هم‌کاران‌مان در اتحادیه با شما تماس گرفته و امکان هم‌کاری در حوزه‌های تدریس، تولید محتوا و تحقیق و پژوهش را بررسی می‌کنیم.

فهرست