کاهش دردسرها و مشکلات تعاونی‌ها

برنامه مشترک اتحادیه مسکن دولت و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس

تعاونی‌ها یکی از سه ضلع اساسی اقتصاد ایران است که هدف آن فراهم کردن شرایط رشد گروهی توسط خود افراد جامعه است. اما این مسئله باعث سلب مسئولیت از اداره‌ها و نهادهای دولتی نیست، بلکه باعث افزایش آن‌هاست. در همین راستا برنامه توسعه تعاونی‌ها شروع شده است.

هدف از این برنامه کمک به افراد مختلف جامعه برای رشد و توسعه‌ی شرایط اقتصادی و اجتماعی خود و خانواده‌شان است. ما این هدف را در سه حوزه «تسریع روندهای اداری»، «آموزش نیروها» و «افزایش شفافیت» پیش می‌بریم.

فهرست