اتحادیه شرکت‌های دانش بنیان فارس

این شرکت عضو اتاق تعاون استان فارس است.

تعداد اعضای تعاونی:

شناسه ملی: 14006869532

کد اقتصادی:

شماره ثبت: 46709

تاریخ ثبت: 1398/01/17

آخرین مطالب

اخبار، اطلاعیه‌ها، صورتجلسات و دیگر مطالب مرتبط با این تعاونی‌

مطلبی مربوط به این تعاونی پیدا نشد.

فهرست