مدیر عامل؛ علی پارسایی

علی پارسایی؛ مدیرعامل اتحادیه مسکن فارس

تحصیلات:

  • کارشناسی حقوق

سوابق:

  • مسئول امور مالی نیروی انتظامی شیراز
  • عضو هیات مدیره تعاونی مسکن نیروی انتظامی (2 دوره)
  • بازرس تعاونی مسکن نیروی انتظامی (2 دوره)
  • معاون اتحادیه صنفی تاکسی تلفنی‌ها و آموزشگاه‌های رانندگی شیراز (12 سال)
  • مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارمندان دولت منطقه فارس
فهرست