1. خانه
  2. chevron_left
  3. همگرایی
  4. chevron_left
  5. قسمت سوم: اقتصاد و همگرایی اجتماعی

قسمت سوم: اقتصاد و همگرایی اجتماعی

اين گفتگو درنگيست در باب رابطه ميان اقتصاد و همگرایی اجتماعی، بدين معنا كه چگونه بستر اقتصادی مي‌تواند تأثير شگرفی بر همگرايی، همدلی و همكاری و يا واگرايی ميان افراد و گروه‌های اجتماعی داشته باشد.

مجری: آناهیتا حسینی
مهمان: احمد خاکیان – جامعه شناس

همگرایی
همگرایی
قسمت سوم: اقتصاد و همگرایی اجتماعی
/
فهرست