1. خانه
  2. chevron_left
  3. همگرایی
  4. chevron_left
  5. قسمت دوم: مواجهه‌ی فرد با جهان درون و بيرون

قسمت دوم: مواجهه‌ی فرد با جهان درون و بيرون

اين گفتگو تأملي است در باب رابطه‌ی فرهنگ و همگرايي اجتماعی، بدين معنا كه چگونه مواجهه‌ی فرد با جهان درون و بيرون و متعاقبا انتخاب سويه‌ها، مفاهيم پرمناقشه‌اي مانند حق-تكليف، لذت فضيلت، خودخواهی – ديگرخواهی و … مي‌تواند منتج به واگرايی يا همگرايی أفراد و گروههای اجتماعی در جامعه گردد.

مجری: آناهیتا حسینی
مهمان: احمد خاکیان – جامعه شناس

همگرایی
همگرایی
قسمت دوم: مواجهه‌ی فرد با جهان درون و بيرون
/
فهرست