1. خانه
  2. chevron_left
  3. همگرایی
  4. chevron_left
  5. قسمت اول: همگرایی و ساختار کلان فرهنگی

قسمت اول: همگرایی و ساختار کلان فرهنگی

این گفتگو درنگیست بین رشته‌ای در باب رابطه‌ی میان فرهنگ و همگرایی اجتماعی. ساختار کلان فرهنگ در تبادل با دیگر ساختارهای جامعه این قابلیت را داردکه هم منجر به همگرایی گروه‌ها و افرادجامعه و هم باعث واگرایی و متعاقبا اتمیزه شدن جامعه گردد.

مجری: آناهیتا حسینی
مهمان: احمد خاکیان – جامعه شناس

اتحاد و همبستگی
همگرایی
همگرایی
قسمت اول: همگرایی و ساختار کلان فرهنگی
/
فهرست