درباره ما

اتحادیه‌ها عنصر اساسی یک جامعه آزاد و دموکراتیک هستند و آزادی تشکل – حق تعاونی‌ها برای تشکیل و عضویت در اتحادیه‌ها و پیگیری منافع خود به طور جمعی – پایه و اساس حقوق آن‌هاست. اتحادیه مسکن کارمندان دولت فارس (کادوفا) تعاونی‌ها و دیگر اتحادیه‌ها را آموزش می‌دهد، اطلاعات را با فعالان به اشتراک می‌گذارد و از اتحادیه‌ها و تعاونی‌های سراسر کشور حمایت می‌کند.

اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دولت استان فارس، در بهمن ماه 1352 با سه هدف:

  1. ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی
  2. تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی
  3. رعایت ماده 43 قانون بخش تعاون

تاسیس شد.

در طی سال‌های بعد از انقلاب به تعداد تعاونی‌های عضو اتحادیه افزوده شد و به 66 شرکت رسید.

اقدامات اتحادیه و مسئولیت‌های آن در جهت ارتقای کمی و کیفی تعاونی‌های عضو آن جهت‌دهی می‌شوند. ما با ارایه آموزش‌های لازم، خدمات متنوع و تخصصی – اداری، فنی، مالی و حقوقی – ، مشاوره، داوری و حل اختلاف و بازاریابی و فروش به تعاونی‌های مسکن سعی در رفع چالش‌ها و بهبود عملکرد آن‌ها داریم.

برای ارتباط با ما به این صفحه مراجعه بفرمایید.

مدیر عامل:
علی پارسایی

رییس هیات مدیره:
بهاءالدین جعفری

فهرست